Schneider Electric är det första bolaget i Norden som testar sina apparatseriers motståndskraft mot mekanisk åverkan, enligt den internationella standarden IEC 62 262. Denna standard praktiseras mer allmänt i andra europeiska länder men har ännu inte fått fäste i Sverige.

Läs mer...